El-fagets Arbejdsløshedskasse er til for medlemmer af Dansk El-Forbund. Som medlem af El-fagets Arbejdsløshedskasse er du sikret økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed, ligesom du har mulighed for at kunne modtage andre ydelser, som efterløn, aktiveringsydelse mv. Udover at udbetale ydelser til ledige, administrerer a-kassen andre ydelser, som Statens Voksen Uddannelsesstøtte, orlov til børnepasning og uddannelsesgodtgørelse. Herudover administrerer El-fagets Arbejdsløshedskasse udbetalingen af Voksen Erhvervs Uddannelseskurser, herunder befordringsgodtgørelse. Kontingentet til a-kassen består af et obligatorisk bidrag til staten, et administrationsbidrag til El-fagets Arbejdsløshedskasse, frivillige statsbidrag til efterlønsordningen og bidrag til den frivillige fritidsulykkesforsikring. Herudover betales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Adresse:
El-fagets Arbejdsløshedskasse
Dansk El-Forbund, Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C

Telefon: (+45) 33297000
Fax: (+45) 33297070

Website: www.def.dk