FRIE Funktionærers A-kasse blev stiftet i 1961 og er en statsanerkendt, tværfaglig a-kasse for alle lønmodtagere. For at blive medlem skal du enten være i arbejde, nyuddannet eller i gang med et praktisk uddannelsesforløb. Er du medlem af en anden a-kasse, kan du bliver overflyttet til FFA og bevare alle dine medlemsrettigheder, herunder medlemsanciennitet og efterlønsanciennitet, som du har erhvervet i din tidligere a-kasse. FFA har et højt serviceniveau og yder professionel vejledning om alle forhold inden for a-kassens ydelser og tilbud, som f.eks. omfatter dagpenge under ledighed, efterløn, feriedagpenge, aktiveringsydelse, SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte, orlovsydelse til børnepasning og EØS-dagpenge ved arbejdssøgning i udlandet.

Ønsker du at blive medlem eller læse mere, kan du gøre det her hos de Frie Funktionærer

Adresse:
FRIE Funktionærers A-kasse – FFA
Paghs Gård, Overstræde 2 b, Postbox 925
5100 Odense C

Telefon: (+45) 63138550
Fax: (+45) 63138555