Når man er medlem af en A-kasse, skal man betale kontingent. Kontingentet til A-kassen består af et obligatorisk statsbidrag, et ATP-bidrag, et administrationsbidrag samt et evt. efterlønsbidrag, som er frivilligt om man vil betale. Statsbidraget er ens for alle a-kasser og bliver reguleret en gang om året af Folketinget. Administrationsbidraget dækker A-kassens omkostninger til løn og andet og de bestemmer selv hvor højt det skal være, så der er stor forskel i priserne på A-kasse kontingent. Kontingentet betales næsten altid kvartalsvis.

Det samlede kontingent er med til at sikre at andre medlemmer, som står uden arbejde, kan få dagpenge. Ud af det beløb der samlet bliver udbetalt i dagpenge, er det dog kun ca. 25% som kommer fra kontingentet. De resterende 75 % kommer fra lønmodtagernes indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag. Dermed kan man sige, at selvom man ikke er med i en A-kasse, er man med til at finansiere dagpengene via arbejdsmarkedsbidraget.

Der er som sagt stor forskel på, hvad man betaler i de forskellige A-kasser. Priserne bliver tilmed ofte ændret, da alle gerne vil tilbyde den billigste A-kasse i Danmark. De billigste er ofte de uafhængige A-kasser fagforening i Danmark som f.eks. Frie Funktionærer og CA A-kasse, som begge koster lidt over 400 kr. pr måned for en fuldtidsforsikret uden efterlønsbidrag. Hvis man kun er deltidsforsikret er det en del billigere. Det Faglige Hus er en af de billigste, som også er tilknyttet til en fagforening og den koster også lidt over 400 kr. pr. måned. Reelt er de alle endnu billigere, da kontingentet kan trækkes fra i skat. Fordelen ved også at være i fagforening, er at man kan få hjælp til arbejdsmæssige problemer som f.eks. fyring, manglende løn, arbejdsskader, sygdom m.m.

Man skal huske på, at det er staten som fastsætter beløbet man får udbetalt i dagpenge, i tilfælde af arbejdsløshed og det er nøjagtig det samme i alle A-kasser, uanset hvor meget man betaler i kontingent. Der hvor forskellen kan være, er at nogle A-kasser tilbyder karriererådgivning, coaching og kurser. Alt sammen noget som kan hjælpe en til et bedre arbejde.

Man kan nemt blive overflyttet til en ny A-kasse og bevare alle sine medlemsrettigheder som f.eks. medlemsanciennitet og efterlønsanciennitet fra den tidligere A-kasse. Dermed kan man spare mange penge hver måned i kontingent. Man skal blot kontakte den A-kasse, man vil være medlem af, så klarer de alt det praktiske i forbindelse med en overflytningen.