De fleste kender til de offentlige løntilskuds ordninger, men det er faktisk også muligt at få et arbejde, med løntilskud fra A-kassen. Det kan være tilfældet, hvis man f.eks. er på dagpenge og får tilbudt et arbejde med løntilskud. Så vil A-kassen betale arbejdsgiveren et løntilskud, da det er billigere for dem, end at skulle betale dagpenge. På samme tid hjælper de et medlem til aktivt arbejde. Fordelen for arbejdsgiveren er at de får råd til at ansætte en medarbejder, som de måske ikke vil have råd til uden løntilskud.

Der er ikke nogen fast periode, hvor man kan modtage løntilskud fra sin A-kasse, men ofte starter det med 4 uger i praktik, hvor man får fuld dagpenge og det ikke koster arbejdsgiveren nogle penge at have en, med det håb for alle partner at ansættelsen fortsætter med løntilskud. Hos det offentlige kan løntilskuds perioder vare helt op til et år eller længere, men er ofte på 6 måneder, med mulighed for forlængelse.

Efter man har været på dagpenge i ca. 3 måneder, vil A-kassen prøve at få en i aktivering evt. med hjælp fra løntilskud. Man kan også selv finde en arbejdsgiver, som kan ansætte en med løntilskud. Man skal blot meddele arbejdsgiveren, at de skal kontakte A-kassen angående løntilskud, så der kommer en aftale i stand, inden arbejdet starter.

Man kan sige at løntilskud ikke er penge, som man får udbetalt fra A-kassen selvom de i sidste ende kommer derfra. Pengene bliver givet direkte til arbejdsgiveren, som så betaler en løn som til alle andre medarbejdere. A-kassen har også mulighed for at give løntilskud, hvis man kommer på revalidering. Man kan få ansættelse med løntilskud både hos en offentlig og en privat arbejdsgiver. Hvis man er ansat med løntilskud, optjener man ikke anciennitet i A-kassen. Det får mange til at overveje at melde sig ud af A-kassen i den periode som løntilskuddet er, medmindre de har noget anciennitet fra før løntilskuddet, som skal bevares. Der er forskel på de forskellige A-kasser, hvis man gør dette. Nogle A-kasser giver karantæne i evt. 30 dage fra indmelding, hvor man hos andre skal kunne fremvise ca. 1900 arbejdstimer indenfor den tidligere medlemsperiode og de må normalt ikke være mere end 2-3 år gamle.

Med hensyn til befordringsgodtgørelse, er der forskellige skatteregler, alt efter hvordan man får løntilskud. For ledige A-kasse medlemmer, der ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere eller får tilbud om vejledning og opkvalificering, udgør kilometertaksten 1,14 kr. pr. kilometer. Ledige A-kasse medlemmer, der fra 1. august 2009 deltager i selvvalgt erhvervsrettet (“VEU”) uddannelse efter lovens kapitel 8a, samt ledige medlemmer der får tilbud om virksomhedspraktik, udgør kilometertaksten 2,07 kr. pr. km. Alle overstående beløb er skattepligtige. For revalidender og personer på sygedagpenge, der ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere eller får tilbud om vejledning, virksomhedspraktik eller opkvalificering, udgør kilometertaksten 1,14 kr. pr. km. Dette beløb er skattefrit. Satsen ydes daglig efter 24 km. Hvis man benytter Storebæltsbroen eller færger ydes tilskud for kilometerafstanden over broen.