Hvis man som nyudannet vil meldes ind i en A-kasse, er der en masse regler og tidsfrister, som man skal overholde. Det kan være meget vigtigt at overholde disse, især hvis man er uden arbejde og skal modtage dagpenge fra starten. Mindst 2 måneder før man afslutter sin uddannelse, bør man begynde at tænke over, hvilken A-kasse man ønsker at være medlem af. Her kan der være mange forskellige ting som spiller ind, som f.eks. prisen på medlemskabet og hvilken faggruppe man tilhører. Ofte melder man sig nemlig ind i en fagforening på samme tid. Grunden til at man bør gøre dette mindst 2 måneder før afslutning af uddannelsen, er at det tager tid for A-kassen at ordne alt papirarbejdet og det kan betyde at man ender med i en periode ikke at modtage dagpenge efter man er stoppet på SU.

Senest 14 dage efter man har afsluttet sin uddannelse, skal man have meldt sig ind i en a-kasse. Man skal huske at aflevere en forhåndsgodkendelsen til A-kassen fra sin vejleder på skolen ca. 14 dage efter, man har afleveret sit speciale. A-kasse kan ikke udbetale dagpenge, før de har modtaget denne godkendelse, så det er meget vigtigt, at man husker det.

Man får dagpenge udbetalt senest 1 måned, efter man er færdig med uddannelsen, hvis man har overholdt alle tidsfrister. Nogle A-kasser udbetaler endda dagpenge allerede efter 14 dage, men det er op til den enkelte A-kasse, hvor hurtigt det sker. Nogle A-kasser bruger dette til at få mange nyuddannede medlemmer ind, som de så håber at kunne holde på i mange år fremover. Da dagpenge udbetales bagud, går der altså op til to måneder fra uddannelsens afslutning, til modtagelse af dagpenge. Hvis man derimod har været medlem af en A-kasse under studiet, er man dagpengeberettiget allerede dagen efter man afslutter uddannelsen.

En vigtig ting som mange desværre glemmer, er at man skal tilmelde sig et jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarked, for at modtage dagpenge. Denne tilmelding skal ske senest samme dag, som man er dagpengeberettiget. Tilmelding kan gøres via www.jobnet.dk. Derefter skal man udfylde en ledighedserklæring specielt for nyuddannede og aflevere den til A-kassen. Det første halve år efter uddannelsens afslutning, modtager man satsen for nyuddannede som er ca. 3000 kr. om ugen. Bemærk at man skal betale skat af dette beløb. Hvis man vil op på en højere dagpengesats skal man have mindst tre måneders arbejde på mindst 25 timer pr ugen. Denne sats kan dog først udbetales 7 mdr. efter endt uddannelse. Hvis man skal op på den højeste dagpengesats, skal man have tjent mindst 18.960 kroner pr måned i de seneste tre måneder.

Det er ok at beholde sit studiejob og på samme tid modtage supplerende dagpenge, efter uddannelsen, med den forudsætning at man kan fratræde arbejdet med en dags varsel. Hvis man som nyuddannet ønsker ferie, kan man få udbetalt feriedagpenge, som udgør det samme beløb som arbejdsløshedsdagpengene. Man kan få feriedagpenge i op tre uger, afhængigt af hvornår man har tilmeldt sig A-kassen.