Som medlem af Træ-Industri-Bygs Arbejdsløshedskasse kan du få udbetalt dagpenge, hvis du mister dit arbejde. A-kassens medarbejdere kan desuden guide dig gennem den jungle af love og regler, der gælder for arbejdsmarkedet, og hjælpe dig med at komme i arbejde igen. A-kassen hører under Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark TIB, som er fagforbund for ansatte i byggeriet og i træ- og møbelindustrien. Som medlem af a-kassen har du demokratisk medindflydelse. A-kassen løser opgaver i beskæftigelsesindsatsen i samarbejde med forbund, kommuner, AF og virksomheder.

Adresse:
TIB – Træ-Industri-Bygs Arbejdsløshedskasse
Forbundet Træ-Industri-Byg, Mimersgade 41
2200 København N

Telefon: (+45) 88187000
Fax: (+45) 88187110

Website: www.tib.dk