FOAs a-kasse er centralt ledet og har 41 lokale a-kasser. A-kassen har til formål at sikre medlemmerne økonomisk i forbindelse med arbejdsløshed, efterløn og forskellige andre ordninger, som a-kasserne administrerer. Derudover kan a-kassen rådgive og vejlede medlemmerne inden for en række områder. Alle, der arbejder under en FOA-overenskomst, kan blive optaget som nyt medlem. Bliver du afskediget eller overvejer selv at sige op, bør du henvende dig til den lokale a-kasse og få oplysning om rettigheder og pligter. For at blive medlem af FOAs a-kasse skal du være i arbejde, ønske at arbejde eller være uddannet inden for FOAs overenskomstområder, dvs. indenfor social- og sundhedsvæsenet, pædagogik, kost-servicebranchen eller teknik-servicebranchen.

Adresse:
FOAs a-kasse
Staunings Plads 1-3
1790 København V

Telefon: (+45) 46972626
Fax: (+45) 46972300

Website: www.foa.dk