Når man er medlem af en dansk A-kasse og er berettiget til at modtage dagpenge, kan man på visse betingelser tage sine dagpenge med til et andet EØS land. Det eneste krav er, at man skal være aktivt jobsøgende i det land, man rejser til, samt at man skal opfylde fire-ugers kravet. Det betyder, at man har været tilmeldt et jobcenter i mindst fire uger.

Hvis man får arbejde i udlandet, skal man altid betale arbejdsløshedsforsikring i det pågældende land. I mange lande er den obligatorisk og opkræves over skatten. Hvis man udstationeres, kan man fortsat være arbejdsløshedsforsikret i Danmark, hvis man får løn fra Danmark og være omfattet af lov om social sikring i Danmark.

Selvstændig erhvervsdrivende kan godt overføre forsikrings- og arbejdsperioder til et andet EØS-land, selvom de er optjent i Danmark.

Hvis man ønsker medlemskab af en dansk A-kasse, efter man har haft ophold i udlandet, skal man som udgangspunkt opfylde de normale betingelser for ret til optagelse. Det betyder, at man skal have et arbejde, for at blive optaget i en dansk A-kasse.

Hvis det er et EØS land, man har opholdt sig i, kan man medregne forsikrings- og arbejdsperioder fra det pågældende land. Hvis man ikke tidligere har været medlem af en A-kasse i Danmark, eller hvis det er over end 5 år siden, man sidst var medlem af den danske A-kasse, skal man have arbejde i Danmark for at blive medlem. Man har mulighed for at overføre forsikringsperioderne, som man har optjent i det andet EØS-land, hvis den er bekræftet på en attest E 301. Det er dog en betingelse, at man begynder at arbejde før 8 uger efter, man er ophørt med at være arbejdsløsheds­forsikret i et andet EØS-land. Man skal skriftligt søge om optagelse i A-kassen inden disse 8 uger er gået.

Hvis man vil forsikres på fuld tid, skal man arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger, hvis man vil holde på retten til at overføre forsikringsperioden fra et andet EØS-land. Hvis man optages som deltidsforsikret, skal man arbejde mindst 148 timer inden for 12 uger, for at kunne overføre forsikringsperioden. Hvis man har været medlem af en dansk A-kasse inden for de sidste 5 år, kan man genoptages i en hvilken som helst dansk A-kasse. Det er dog en betingelse, at man har fast bopæl i Danmark og skriftligt søger om optagelse i A-kassen før 8 uger efter, man er stoppet med at være arbejdsløsheds­forsikret i et andet EØS-land. Dermed har man mulighed for at overføre forsikringsperioden, som man har haft i det andet EØS-land, og som er bekræftet på attest E 301.

Har man haft tidspunkter med arbejde, imens man har været arbejdsløshedsforsikret i udlandet, og som også er bekræftet på attest E 301, kan man overføre det til Danmark, til trods for at fristen på 8 uger er overskredet. Man skal søge om E-301 attesten hos myndighederne i det EØS-land, hvor man har opholdt sig, før du rejser tilbage til Danmark. Det er dem som kan udstede en attest E 301.