Ordet A-kasse er en forkortelse af arbejdsløshedskasse. Det er en organisation, der tilbyder folk en forsikring mod arbejdsløshed, så man ikke ender på kontanthjælp, i tilfælde af man skulle miste sit arbejde. Derudover administrerer de offentlige love og regler på området. A-kasser sørger for en række ydelser og udføre flere lovbestemte opgaver som f.eks. udbetaling af feriedagpenge, dagpenge, orlovsydelse til børnepasning samt efterløn.

De statsstøttede A-kassers historie går mere end 100 år tilbage, da den første A-kasse blev dannet i 1907. Men allerede i slutningen af 1800-tallet eksisterede der medlemsdrevne A-kasser. Grundreglerne var dengang de samme som de er den dag i dag. Der var strikse regler, for hvornår man kunne få udbetalt understøttelse og det var meget vigtigt at så mange som muligt var i arbejde. Hvis for mange var ledige, ville der ikke være penge nok, da staten ikke garanterede for pengene i starten, som de gør i dag.

Der har altid været tradition for at A-kasser er tilknyttet en eller flere fagforeninger og derfor er de fleste medlem af begge dele. Det har betydet, at Danmark har haft et stort fagforbund, modsat mange andre europæiske lande. Den forsikringsform kaldes Gent og er opkaldt efter den by i Belgien, hvor de startede med at blande A-kasser og fagforeninger. Udover Danmark og Belgien er det stort set kun Sverige og Finland som også benytter sig af denne form.

At være medlem af en A-kasse er ikke så populært i dag, som det var for mange år siden og medlemstallene går konstant nedad. I 1996 var 80% i A-kasse og det faldt til 70% i 2008. Det vil sige at I 90’erne var hver femte ikke medlem af en a-kasse, hvor det i dag er ca. hver hver tredje, som er uden A-kasse og dermed dagpenge, hvis de skulle miste deres arbejde. Som eksempel har LO forbundenes A-kasser mistet mere end 350.000 medlemmer. Dette er dog ikke kun fordi folk ikke er medlem af en A-kasse at tallet er så stort. Der er kommet flere tværfaglige A-kasser, som står uden fagforening og de har trukket mange medlemmer, som ikke ønsker også at være i fagforening.

Hvis medlemstallene fortsætter med at falde, har der har været tale om, at en alternativ løsning kan være, at der kommer et statsligt styret forsikringssystem, som bliver obligatorisk for alle. Før i tiden tog A-kasserne sig ikke af meget andet end at udbetale dagpenge, men efter velfærdsreformen blev vedtaget i 2006, er de blevet pålagt flere opgaver. Dette er f.eks. at kontrollere de arbejdsløse medlemmer og som resultat af dette, skal en ledig nu til rådighedssamtale mindst hver tredje måned, samt logge ind på www.jobnet.dk mindst en gang om måneden og bekræfte aktiv jobsøgning.

Læs her mere om a-kasser i dag, og sammenlign de forskellige, så du finder den rigtige