Det er et krav hos alle A-kasser, at man skal have været medlem af en A-kasse i over et år, for at være berettiget til dagpenge. Det betyder ikke noget at man skifter A-kasse indenfor det år, da man beholder sin anciennitet, uanset hvilken dansk A-kasse, man er medlem af. Det samme er gældende, hvis man sparer op til sin efterløn via A-kassen, da man også i dette tilfælde kan skifte A-kasse uden at risikere at man mister sin opsparing. Det er nemt at skifte A-kasse, da man bare skal kontakte den A-kasse man ønsker at blive medlem af og så ordner de det praktiske og sørger for at man bliver udmeldt af sin tidligere A-kasse og ens anciennitet bliver overflyttet automatisk.

I det tilfælde at man har boet i udlandet og på samme tid betalt til en A-kasse i det land man har opholdt sig i, er der en række regler om anciennitet, som man skal være opmærksom på. Det er især hvis man har været i udlandet i lang tid, eller man regner med at gå på efterløn kort tid efter, man kommer hjem til Danmark. Mange af disse regler er forskellige fra A-kasse til A-kasse, så det er en god idé at tjekke forskellige A-kasser, inden man beslutter sig for hvilken en man vil være medlem af. De fleste A-kasser har dog den regel at i det øjeblik man er tilbage i Danmark, kan man få overført sin A-kasse anciennitet fra det andet land, hvis man har været A-kasse forsikret under hele udlandsopholdet. Ofte skal man dog henvende sig skriftligt om at blive optaget i god tid, inden forsikringen er stoppet i det andet land. Her er det også afgørende hvor længe man har været væk fra Danmark. Der kan også være forskel på hvilket land man har opholdt sig i og hvor længe man har arbejdet der. De fleste A-kasse kræver at man skal starte i arbejde indenfor 1-2 måneder, fra den dag den udenlandske A-kasse forsikring er stoppet. Derudover skal man opfylde et arbejdskrav på et vist antal timer inden for en kort efterfølgende periode, som skal udføres i Danmark, for at få overført ancienniteten fra arbejdsløshedsforsikringen i udlandet.