En A-kasse er en form for arbejdsløshedsforsikring, i tilfælde af at man mister sit arbejde. De er nemlig A-kassen, som man skal være medlem af for at få udbetalt dagpenge. Reglerne er på stort set alle punkter reguleret af staten, som f.eks. hvilke rettigheder og pligter man har som medlem af en A-kasse. Hvis man skal være medlem a en A-kasse, er der derfor en række regler som man skal overholde, for ikke at blive smidt ud og i værste fald få karantæne. Disse dagpengeregler er ikke enkle at forstå og der er rigtig mange af de regler som ofte ændres og er forskellige fra A-kasse til A-kasse, men der er dog visse punkter som er ens for alle A-kasser. Den tværfaglige a-kasse Min A-kasse besluttede sig i 2010 for at printe alle de regler, der findes for A-kasserne. Det endte med mere end 22.400 sider, så alt kan ikke nævnes her udover de mest vigtige.

Man skal man være ledig samt registreret som arbejdssøgende i et jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarked. Med rådighed for arbejdsmarked, menes der at man skal kunne påtage sig et fuldtidsarbejde med en dags varsel, at møde op til de samtaler som jobcenteret indkalder en til samt at skrive jobansøgninger. Her er det forskelligt fra A-kasse til A-kasse, hvad der kræves. Hvis man ubegrundet udebliver fra en samtale eller andet som jobcenteret har indkaldt en til, kan man risikere at miste sine dagpenge, så det skal man virkelig være opmærksom på.

Derudover skal man have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Det behøver ikke være den samme A-kasse, så det gør ikke noget hvis man har skiftet A-kasse indenfor det år. Hvis man tilmelder sig en A-kasse som nyuddannet, kan man dog modtage dagpenge, allerede 14 dage efter man har afsluttet sin uddannelse, alt efter hvilken A-kasse man er medlem af.

Der er forskel på hvor meget man får udbetalt i dagpenge, alt efter om man er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Som fuldtidsforsikret kræves det at man skal have været beskæftiget i mindst 52 uger som omregnet til timer er 1924 arbejdstimer indenfor de sidste 3 år. Som deltidsforsikret er grænsen 34 uger eller 1258 arbejdstimer. Dagpengesatsen er den samme i alle a-kasser, da den er fastsat af staten, så det udbetalte beløb afhænger kun af hvad man har tjent. Den sidste regel er at man skal have bopæl i Danmark for at modtage dagpenge.

Som modtager af dagpenge, har man nogle pligter, som skal overholdes. Udover disse overnævnte faste regler, er der flere andre punkter som ikke alle bliver berørt af. Det kan være ukontrollabelt arbejde, dagpenge under sygdom, karantæne samt dagpenge ved ferielukning af arbejdsplads og dermed tabt arbejdsfortjeneste.

Med hensyn til hvor længe man kan modtage dagpenge har regeringen i 2010 udarbejdet en ny dagpengereform, der gør at dagpengeperioden er blevet forkortet fra 4 år til 2 år. Dette er med til at sætte pres på jobcentrene, der skal være hurtigere til at skaffe folk i arbejde.”

Hos A-kasse Eksperten kan du læse mere om alle a-kasse regler