Der findes forskellige former for orlov, som man kan holde fra sin arbejdsplads. Som udgangspunkt kan man ikke modtage dagpenge fra sin A-kasse imens man er på orlov, da man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for at modtage dagpenge fra A-kassen. Man kan i stedet få dagpenge udbetalt fra kommunen.

Den mest kendte orlovstype er barselsorlov. Her har man mulighed for at modtage dagpenge 4 uger før en forventet fødsel. Der er dog undtagelser, hvis man har et arbejde, der kan skade en selv eller det ufødte barn eller hvis ens læge vurderer, at der kan være risiko for ens helbred. Barselsdagpengene udbetales i op til 52 uger i alt efter fødslen og man kan selv arrangere perioden. Faderen har ret til dagpenge i en 2 ugers sammenhængende periode, som skal afholdes inden for de første 14 uger. Han kan dog modtage dagpenge i en længere periode i denne første 14 ugers periode, men de uger går fra moderens barselorlov, da forældrene tilsammen har ret til dagpenge i 32 uger efter de første 14 uger. Man kan udskyde mellem 8 og 13 uger til et senere tidspunkt, hvis man holder den udskudte orlov i en sammenhængende periode, inden barnet er fyldt 9 år, samt hvis man er i arbejde.

En anden form for orlov børnepasningsorlov. Det kan afholdes af både beskæftigede og ledige med børn i alderen op til otte år. Man kan søge om orlov i alt fra 13 uger til 52 uger. Der er dog en undtagelse, da beskæftigede kan søge om helt ned til otte ugers orlov. Hvis man er ledig, kan man som sagt få børnepasningsorlov i op til 52 uger. Orloven bliver delt i en aftalebaseret orlov som skal aftales med det lokale Jobcenter. Man har ret til 13 ugers orlov og kun en gang pr. barn. Hvis man har ubrugte uger, kan de overføres til en mulig aftalebaseret orlov. Det er dog højst 5 uger som kan overføres. Ydelsen udgør 60 % af den højeste dagpengesats. I perioden hvor man har orlov, må ens barn som hovedregel ikke benytte de offentlige pasningstilbud på nær i de sidste to uger af orloven. En halvdagsplads er dog tilladt.

Det er bopælskommunen, som betaler dagpengene i barselsperioden efter samme sats, som ydelserne fra A-kassen. Hvis man går direkte fra arbejde på barsel, eller hvis man arbejder på nedsat tid, skal man være opmærksom på, at satsen kan være lavere end en dagpengesats. Arbejdsgiveren skal udfylde en blanket og sende den til kommunen. Hvis man er ledig, skal man kontakte A-kassen og jobcenteret, inden man starter sin barsel, da jobcenteret skal afmelde en som ledig og man kan få udbetalt barselsdagpenge fra kommunen. Hvis man er ledig, når barselorloven er slut, skal man tilmelde sig som ledig på www.jobnet.dk og sende A-kassen en kopi af den sidste udbetalingsspecifikation fra kommunen.

I nogle tilfælde kan man også få orlov fra sit arbejde, hvis ens pårørende kommer ud for en ulykke eller bliver alvorligt syge, hvis ens umiddelbare tilstedeværelse er påtrængende nødvendig.