Kategori: Viden

A-kasse fradrag i dagpenge ifm. andre indtægter

Man skal være opmærksom på at hvis man arbejder eller har andre indtægter i den periode, hvor man er ledig, medfører det fradrag i dagpengene. Når man modtager dagpenge, skal man udfylde et dagpengekort. På dette kort skal man opgive alle arbejdstimer samt andre eventuelle indtægter. Dette gælder også arbejde, som man udfører i sin […]

Skift A-kasse

Det er nemt at skifte A-kasse, hvis man vil. Der kan være forskellige grunde til at skifte, men de mest normale er at man finder en som er billigere. Der er nemlig ikke forskel på hvad man kan få i dagpenge, da det er staten der fastsætter beløbets størrelse. Der kan derimod være stor forskel […]

A-kasse og orlov

Der findes forskellige former for orlov, som man kan holde fra sin arbejdsplads. Som udgangspunkt kan man ikke modtage dagpenge fra sin A-kasse imens man er på orlov, da man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for at modtage dagpenge fra A-kassen. Man kan i stedet få dagpenge udbetalt fra kommunen. Den mest kendte orlovstype […]

A-kasse og fagforening

Mange forveksler ofte fagforeninger med A-kasser, men fagforeninger og A-kasser kan slet ikke sammenlignes, selvom flere A-kasser er tilknyttet en fagforening. Man betaler dog altid A-kasse og fagforening adskilt og kan til enhver tid melde sig ud af fagforeningen og stadig være medlem af A-kassen. Siden 1. september 2002 har A-kasserne kunnet vælge, om de […]

Revalideringsydelse

Hvis man har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan kommunen tilkende en person revalidering med revalideringsydelse. Revalideringen kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter samt økonomisk hjælp. Ofte kan man modtage revalidering på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalideringen er ment som et bidrag til at forbedre en persons muligheder for at forsørge sig selv og […]

Lønsikring / lønforsikring

Som medlem af en A-kasse, får man dagpenge ved arbejdsløshed, men for mange mennesker er dagpengebeløbet ikke nok til at kunne klare sig. Derfor tegner mange en ekstra forsikring hos A-kassen som kaldes en lønsikring eller lønforsikring. Med en lønsikring kan man sikre en større procentdel af sin løn og derfor klare sig nemmere hvis […]

A-kasse vs. kontanthjælp

Mange tror, at man bare kan få hjælp hos kommunen, hvis man bliver ledig og ikke har ret til dagpenge. Men det er ikke alle, som kan få kontanthjælp. Der er stor forskel på dagpenge og kontanthjælp og især mange unge laver den fejl ikke at blive medlem af en A-kasse, når de starter med […]

A-kasse i udlandet

Når man er medlem af en dansk A-kasse og er berettiget til at modtage dagpenge, kan man på visse betingelser tage sine dagpenge med til et andet EØS land. Det eneste krav er, at man skal være aktivt jobsøgende i det land, man rejser til, samt at man skal opfylde fire-ugers kravet. Det betyder, at […]

A-kasse uden fagforening

Mange tror at man skal være medlem af en fagforening, for at være i A-kasse, men det ikke tilfældet. Der er godt nok mange A-kasser som også tilbyder fagforening, men der er også mange, som er tværfaglige og ikke har en fagforening tilknyttet. Man kan dog risikere at blive ansat et sted, hvor alle medarbejderne […]

A-kasse efterløn & efterlønsbidrag

Efterlønnens historie strækker sig tilbage til 1979, hvor den blev vedtaget af statsminister Anker Jørgensen og SV-regeringen. I starten var det ment som en hjælp til personer, som har haft et belastende arbejde, samt at de ældre skulle give plads på arbejdsmarkedet til de unge, da der var mange unge arbejdsløse. Der gik dog ikke […]

A-kasse og barsel

Barselsdagpenge er de penge, man får udbetalt, når man er på barsel. De udgør i 2011 højest 3.830 kr. pr. uge og højest 103,51 kr. pr. time. Barselsdagpengene er ment som en erstatning for tab af indtægt, når man udnytter retten til fravær i forbindelse med graviditet og efterfølende fødsel. Samme regler gælder ved adoption. […]

A-kasse løntilskud

De fleste kender til de offentlige løntilskuds ordninger, men det er faktisk også muligt at få et arbejde, med løntilskud fra A-kassen. Det kan være tilfældet, hvis man f.eks. er på dagpenge og får tilbudt et arbejde med løntilskud. Så vil A-kassen betale arbejdsgiveren et løntilskud, da det er billigere for dem, end at skulle […]

A-kasse og lovgivning

Det er de danske politikere, som laver lovgivningen for A-kasserne og det er arbejdsmarkedsstyrelsen, som står for det overordnede ansvar for at reglerne om arbejdsløshedsdagpenge følges. Det er også arbejdsmarkedsstyrelsen som står for reglerne for kontanthjælp, som er inde for det samme område. Det er dog A-kasserne selv, som administrerer alle reglerne, så hvis man […]

A-kasse kontingent

Når man er medlem af en A-kasse, skal man betale kontingent. Kontingentet til A-kassen består af et obligatorisk statsbidrag, et ATP-bidrag, et administrationsbidrag samt et evt. efterlønsbidrag, som er frivilligt om man vil betale. Statsbidraget er ens for alle a-kasser og bliver reguleret en gang om året af Folketinget. Administrationsbidraget dækker A-kassens omkostninger til løn […]

A-kasse karantæne

Karantæne fra A-kassen betyder kort sagt at man i en periode, hvor man ellers ville have ret til det, ikke får udbetalt dagpenge fra a-kassen. Der kan være mange grunde til at man får karantæne og hvad de eventuelle sanktionerne kan være. Den mest kendte form for karantæne, er hvis man i følge a-kasselovgivningen, selv […]

Hvad er en a-kasse?

En A-kasse er en statsstøttet organisation, der giver folk en forsikring mod arbejdsløshed, mod at de betaler et fast beløb hver måned. Fordelen ved at være medlem af en A-kasse, er at man ikke kommer på kontanthjælp, hvis man mister sit arbejde, men får dagpenge fra A-kassen. Ordet A-kasse er en forkortelse af arbejdsløshedskasse, som […]

A-kasse historie

Ordet A-kasse er en forkortelse af arbejdsløshedskasse. Det er en organisation, der tilbyder folk en forsikring mod arbejdsløshed, så man ikke ender på kontanthjælp, i tilfælde af man skulle miste sit arbejde. Derudover administrerer de offentlige love og regler på området. A-kasser sørger for en række ydelser og udføre flere lovbestemte opgaver som f.eks. udbetaling […]

A-kasse forsikring, deltid

Der er stor forskel på, om man er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret i sin A-kasse, i det tilfælde man skulle blive arbejdsløs. Man skal tjene mindst 20.044 kr. før skat pr. måned for at være fuldtidsforsikret. Hvis man arbejder mere end 30 timer pr. uge, skal man dog være fuldtidsforsikret. Hvis man derimod er fuldtidsforsikret og […]

A-kasse anciennitet

Det er et krav hos alle A-kasser, at man skal have været medlem af en A-kasse i over et år, for at være berettiget til dagpenge. Det betyder ikke noget at man skifter A-kasse indenfor det år, da man beholder sin anciennitet, uanset hvilken dansk A-kasse, man er medlem af. Det samme er gældende, hvis […]

Dagpenge

Dagpenge er de penge, som man får udbetalt fra sin A-kasse, i tilfælde af man mister sit arbejde. De er kort sagt delt op i 3 forskellige beløb, også kaldet satser. For fuldtidsforsikrede, deltidsforsikrede og dimittender, som er nyudannede. Dagpengesatserne er steget med 1,9% gældende fra 03/01-2011. De højeste dagpengesatser steg med 304 Kr. fra […]

A-kasse for nyuddannet / under uddannelse

Hvis man som nyudannet vil meldes ind i en A-kasse, er der en masse regler og tidsfrister, som man skal overholde. Det kan være meget vigtigt at overholde disse, især hvis man er uden arbejde og skal modtage dagpenge fra starten. Mindst 2 måneder før man afslutter sin uddannelse, bør man begynde at tænke over, […]

a-kasse skattefradrag

Hvis man er medlem af en A-kasse, kan man trække beløbet fra i SKAT. Med hensyn til skattemæssigt fradrag af indbetaling til A-kasse, bliver kontingent automatisk påført på årsopgørelsen. Man skal dog selv ændre forskudsopgørelsen, når man begynder at betale til en A-kasse. Dette kan gøres på Tast Selv på SKAT hjemmeside. Hvis man ikke […]

a-kasse regler

En A-kasse er en form for arbejdsløshedsforsikring, i tilfælde af at man mister sit arbejde. De er nemlig A-kassen, som man skal være medlem af for at få udbetalt dagpenge. Reglerne er på stort set alle punkter reguleret af staten, som f.eks. hvilke rettigheder og pligter man har som medlem af en A-kasse. Hvis man […]