Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for højtuddannede, uanset om du er humanistisk, samfundsfagligt eller naturvidenskabeligt uddannet. MA har stort kendskab til arbejdsmarkedet og holder øje med bevægelser og jobs inden for MAs faglige område. Det betyder en målrettet og kompetent rådgivning til medlemmerne. MA arbejder løbende på at tilpasse tilbud og service til medlemmernes behov. Der bruges mange ressourcer på at hjælpe ledige medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet. I MA er der konstant fokus på effektivisering. A-kassen er meget udgifts-effektiv, idet man ønsker, at den størst mulige del af medlemmernes kontingent skal gå til medlemsservice.

Adresse:
Magistrenes Arbejdsløshedskasse – MA
Mimersgade 47
2200 København N

Telefon: (+45) 70203971
Fax: (+45) 35866825

Website: www.ma-kasse.dk