Ledernes A-kasse er for både lønmodtagere og selvstændige og er blandt Danmarks største. A-kassen retter sig specielt mod medlemmerne af Ledernes Hovedorganisation og Dansk Formandsforening. A-kassens speciale er de medlemsgrupper, som består af ledere eller særligt betroede medarbejdere, dvs. dig som i forhold til de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen har en overordnet stilling og repræsenterer arbejdsgiveren. A-kassen forsikrer også selvstændige. Hvis du f.eks. som leder vælger at starte en selvstændig virksomhed, kan du fortsætte som medlem af Ledernes A-kasse. Det kontingent, du som medlem betaler til a-kassen, består af et obligatorisk statsbidrag for at være forsikret og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen. Desuden betaler du et bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP.

Adresse:
Ledernes A-kasse
Vermlandsgade 65
2300 København S

Telefon: (+45) 32833283
Fax: (+45) 32833284

Website: www.lederne.dk